Fotovoltaické elektrárny

  Výměna elektroměrového rozvaděče

  Výměna instalačního rozvaděče

  Příprava rozvaděče pro FVE

  Příprava rozvaděče pro změnu sazby

  Úprava instalačního rozvaděče

  Úprava elektroměrového rozvaděče

  Revizní zprávy

  Nová přípojka

  Sjednocení elektroměrového měření

  Opravy zásuvek a vypínaču

  Výměna hlavního jističe

  Montáž/výměna svítidel a zářivek

  Zapojení přívodu do domu vč. výkopu

  Elektroinstalační rozvody

  Zapojení el. trouby/indukční desky